Motto: „Pozoruj svoj život v zrkadle svojich skutkov: naučia ťa, čo musíš vedieť.“ Nari 
Vážení priatelia Reiki,

Ďakujem, ďakujem za to, že ste navštívili práve túto stránku. Snahou je priblížiť Vám čo najviac z oblasti práce s energiami, ktoré osobne vnímam už od môjho detstva formami mne vlastnými. Neskôr som toto vnímanie znásobil poznatkami z Reiki, Kozmológie, Karuny-Ki, Filipínského liečiteľstva, Karuna-Reiki a v súčastnej dobe tiež skúmaním využitia medziplanetárnej energie. To všetko s cielom pomáhať druhým prostredníctvom techník, ktoré sa v prípade Vašho zájmu môžete na kurzoch konaných Asociáciou Reiki naučiť.

Prajem Vám ďalší krásny deň.

 
Ing. Peter Osif
hlavný predstaviteľ a lektor

Asociácia Reiki
 


Asociácia Reiki na Slovensku upozorňuje na niektore neduhy, ktoré sa stále viac a viac objavujú na internetových stránkach, vrátane neserióznej konkurenčnej propagácie.

- pozor na sekty pod hlavičkou Reiki, kde sa vyžaduje od vedúcich nábožensky fanatizmus
- pozor na novovytvorené sfanatizované Reiki pod hlavičkou nezávislých učiteľov Reiki, nové druhy Reiki a pod...
- pozor na výber učiteľov z hľadiska životnej, praktickej a vedomostnej úrovne. Je poznatok, že za jeden deň boli naladení žiaci do 1.,2.,3. stupňa reiki, bez prednášky, s nekompletnými informáciami
- pozor na poškodenie jemnohmotných tiel a nasledné dôsledky na psychiku

Ďalšie informácia budu poskytované priebežne, cez príslušnu internetovú stranku a osobným kontaktom.
Profesny životopis Dr.Ladislava Hodeka, hlavného predstaviteľa a lektora Asociácie Reiki

 
Dr. Ladislav Hodek
zakladateľ Asociácie Reiki

Asociácia Reiki
 

* 26. februára 1941
+ 25. novembra 2010

   
 

Prezident Asociácie Reiki na Slovensku a v Čechách
Biotronik
Práca s kozmickými energiami
Reiki Majster-Veľmajster všetkých úrovni
Lektor Karuna-Ki, Karuna Reiki všetkých úrovni
Lektor a liečiteľ pre magnetické liečenie Filipínskou metódou
Znalosť Kozmológie
Prezident Slovenskej asociacie liečiteľov pre kozmické energie
Lektor a liečiteľ pre všetky výššie uvedené oblasti


Linia Majstrov:Svoje schopnosti prijímať energiu a diagnostikovať ľudské telo si uvedomil už v mladosti. Tento svoj dar mimozmyslového vnímania rozvinul praktickou činnosťou a študiom v tej dobe dostupnej literatúry o práci s energiami.

Od roku 1980 získaval prvé poznatky a skúsenosti s pracou s univerzálnou kozmickou energiou – REIKI, postupne absolvoval naladenie na tradičné Usui Reiki. Od roku 1995 sa stáva Reiki Majstrom Učiteľom pre všetky stupne Reiki. Bol naladený pre všetky stupne práce s Reiki podľa USUI SHIKI RYOHO, s právom používať pečať Dr. Kuna. Patril k prvým Majstrom a učiteľom REIKI v ČSSR a ČSFR.

foto

V deväťdesiatých rokoch zdokonaľoval svoje teoretické a praktické vedomosti v oblasti kozmológie a psychoenergosugestológie štúdiom u akademika Ignatenka. Koncom roku 1995 úspešne obhajil doktorát v oblasti psychenergosugescie. V tomto období mu bol prepožičaný čestný titul Profesor na Londýnskej a Českej Akadémií.
Toto učenie propagoval i na Slovensku a osobne prispieval k výuke a popularizácií tohto smeru včítane organizácie výukových seminárov.

foto

foto

foto

V roku 1995 založil vlastnú školu v oblasti práce s energiami vlastného druhu. S vyhranenými technikami naladenia a vlastnými technikami práce s energiami.

V roku 1997 začal spolupracovať s reverendom Alexom Orbitom, pod ktorého vedením absolvoval jednotlivé stupne a nadobudol teoretické poznatky a praktické skúsenosti v oblasti magnetického liečenia filipínskou metódou. Získal 4. stupeň ( rovinu ) magnetického liečenia a učiteľské oprávnenie pre výuku prvého až tretieho stupňa. Tento spôsob liečenia realizoval v európských podmienkach, pričom úspešnosť tejto metódy, potvrdenej jeho žiakmi, je neobyčajne vysoká. Rovnako ako u všetkých holistických metód liečenia, je však podmienená, okrem iného, i vierou liečeného.

V posledných rokoch sa venoval aj výuke Karuna-Reiki a Karuna-Ki v jednotlivých liečiteľských úrovniach a súčasne propagáciou a používaním týchto foriem liečenia.


so svojími žiakmi

Filipínska operácia
s uplatnením magnetizmu

Býval v Leviciach, v Slovenskej republike, pracoval ako liečiteľ a pôsobil jako lektor na Slovensku a tiež aj v zahraničí, kde odovzdával svojím žiakom viac ako dvadsať rokov svoje bohaté praktické a osobné skúsenosti a súčastne sa venoval príprave nových učiteľov pre všetky uvedené oblasti práce s energiami.
Ďalší rast a rozvoj v práci s Reiki energiami je individuálna záležitosť Dr. Hodeka podložená osobnými praktickými skúsenosťami v oblasti Kozmológie, nadstavby Reiki Karuna-Ki a Karuna-Reiki s autentickými naladením pre jednotlivé stupne podľa Ken Graya, vrátane uschopňovania Magnetického liečenia na báze Filipínského liečenia.


Aktuálne informácie

kontakt:
Peter Osif
Tel. +421 (0) 904 640 970